Lüleburgaz İş Güvenliği Sağlık Raporu

Lüleburgaz İş Güvenliği Sağlık Raporu

Lüleburgaz İş Güvenliği Sağlık Raporu

Lüleburgaz Etik OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren bir firmadır. İşe giriş sağlık raporu, işe giriş muayenesi ve iş güvenliği hizmetleri sunmaktadır. İşe giriş sağlık raporu, kişinin çalışacağı işe uygun olup olmadığını belirleyen önemli bir belgedir. Kanunen zorunlu olan bu rapor, sadece Bakanlık tarafından görevlendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimi (osgb) bünyesindeki iş yeri hekimlerinden alınabilir. Lüleburgaz Etik OSGB'nin iş yeri hekimleri, işe giriş sağlık raporunu vermek için kişileri detaylı bir şekilde muayene etmektedir. Ayrıca, işin tehlike sınıfına göre belirlenen periyotlarda periyodik muayene yaparak çalışanların sağlık durumlarını takip etmektedir.

İşe giriş muayenesi, kişinin işe uygunluğunun tespiti açısından önemlidir. Çalışanların mevcut veya yapacakları iş ve işlemlerle ilgili mesleki hastalıkların önüne geçilmesi ve varsa kişinin mesleğe devamı halinde hastalığa yatkın olacağı hallerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Lüleburgaz Etik OSGB'de işe giriş muayenesi, işyeri hekimi ve uzman kadrosu iş birliğiyle düzenlenmektedir. Kalite, güven ve hız ilkelerine göre işyerlerinin talep ettiği çalışan sağlığı ilk muayene hizmet kalitesiyle sağlanmaktadır. Lüleburgaz Etik OSGB'nin düzenlediği işe giriş işlemleri ve sağlık raporu eski adıyla "Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu" tüm Türkiye'de geçerlidir.

İş güvenliği hizmetleri ise, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak için verilen hizmetlerdir. Lüleburgaz Etik OSGB, iş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek, işyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak, Yıllık Çalışma Planı hazırlamak, Eğitim Planı hazırlamak gibi hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin amacı ise, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların verimliliğini arttırmak ve işyerlerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olmaktır.

Lüleburgaz Etik OSGB, iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel bir hizmet sunan bir firmadır. İşe giriş sağlık raporu, işe giriş muayenesi ve iş güvenliği hizmetleri ile çalışanların ve işverenlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.