Ortam Ölçümleri

Ortam Ölçümleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

İşyeri ortam ölçümleri yapılmadan önce, bütün çalışanlar riskler hakkında bilgilendirilmelidir çünkü çalışanların bu ortamda maruz kalabileceği tehlikelerden haberdar olması, ölçümleri birlikte yürütmeyi kolaylaştırır. Öncelikle ölçümün amacından ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılmasından bahsedilmelidir. Ölçüm inceleme ve araştırmaların nelere dikkat edilerek yapıldığı, gerekli kontrol ölçüm incelemesinin nasıl yapılması gerektiği ve normal çalışma düzeni dışına çıkılmaması gerektiği konusunda bireyler bilgilendirilmelidir.

Test ve analizi yapan firmalar, tecrübeleri sayesinde bu tür konularda daha başarılı olabilir. İşyeri ortam ölçümü kullanım kılavuzu da kullanılarak yürütülür ve ortam ölçümleri sırasında kayıt formu hazırlanmalıdır. Gerekli raporlama da yapıldıktan sonra, hangi kategorilerin gerekli olduğuna karar verilmelidir. Bu kategoriden bazıları ise şunlardır: Ortam titreşim ölçümü, termal konfor ölçümü, toz ölçümü, aydınlatma ölçümü, sıcaklık ve hava akım hızı ölçümü, gürültü ölçümü, elektromanyetik alan ölçümü, silika ölçümü, aerosol ölçümü, uçucu organik bileşik ölçümü, toksik ve zehirli gaz ölçümü, makine gürültü ölçümü.

İşyeri Ortam Ölçümü Özellikleri

İşyeri ortam ölçümleri her çalışma ortamında yapılması zorunlu olan ölçümlerdir. Bu ölçümler kapsamında iç ortam ölçümleri yapılırken aynı zamanda çalışanların kişisel olarak etkilenebilecekleri sınırların belirlenmesi için dozimetrik yani kişisel ölçümler de yapılmalıdır. İş yeri ortam ölçümleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesi zorunludur ve gerekli görüldüğü hallerde tekrar edilir. Bu kapsamda, iş yeri ortam ölçümleri az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6 yılda bir yapılmalıdır. Bu süre tehlikeli sınıftaki işyerleri için 4 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için 2 yılda bir olarak belirlenir.