Çorlu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Çorlu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Çorlu Etik İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, bir işletmede çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunmasını amaçlayan ve bu konuda uzmanlaşmış bir profesyoneldir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işletmede bulunan makine, ekipman, araç gereç ve diğer fiziksel ortamın güvenli olup olmadığını değerlendirir ve gerektiğinde güvenli hale getirme çalışmaları yapar. Ayrıca işletmedeki iş süreçlerini ve çalışanların yapmış olduğu işlerin sağlık ve güvenliğine olan etkilerini inceler ve gerektiğinde önerilerde bulunur.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ayrıca işletmede çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının sağlanması için gerekli eğitimleri verir. Bu eğitimler arasında iş güvenliği kuralları, iş yerinde bulunan tehlikeli maddeler ve bu maddelerin kullanımı, ilk yardım eğitimleri ve diğer benzer konular bulunabilir.

Çorlu Etik İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, işletmenin yasal zorunluluklarına uygun olarak çalışmasını ve çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunmasını garanti etmekle sorumludur. Güncel iş sağlığı ve güvenliği yasaları ve normları hakkında bilgi sahibi olması gerektiği gibi, aynı zamanda uygulama ve denetim becerilerine de sahip olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı aynı zamanda işletmenin mali yükünü azaltacak önlemlerin alınması için çalışır ve işletme yöneticileri ile sürekli olarak iletişim halindedir.

 

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.