Kırklareli Mobil Sağlık Taraması

Kırklareli Mobil Sağlık Taraması

Kırklareli Etik OSGB çözüm ortağı ile mobil sağlık tarama hizmetlerini sağlamaktadır. Uzman ve deneyimli sağlık ekipleri ile bu hizmetlerde ihtiyaç duyan işyerlerinin ilk tercih edilen çözüm ortağı olmayı başarmıştır. 

İŞE GİRİŞ MUAYENE VE TETKİKLERİ


 

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılacak işe giriş muayenelerinde, değerlendirmeye alınması yasal zorunluluk olan ve çalışan sağlığı için önem taşıyan birçok testi işe başlamadan Kırklareli Etik OSGB de yaptırabilirsiniz. Özellikle akciğer filmi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan sayımı, idrar tetkiki, kan grubu, portör tetkikleri, işin niteliğine göre karaciğer fonksiyon testleri, hepatit testleri laboratuarımız sayesinde günlük olarak çalışılmaktadır.

AKCİĞER GRAFİLERİ


 

Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunmasının yanında aynı zamanda olası zararlı etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar çalışması akciğer filmleridir. Gerektiğinde filmler kadromuzda bulunan A ve B Tipi Pnömokonyoz okuyucu tarafından değerlendirilebilmektedir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİ)


 

Spirometrik inceleme, çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir.

İŞİTME TESTİ (ODYOMETRE)


 

Bu test özel ses geçirmez odyometri kabinlerinde odyometristler tarafından yapılmaktadır. Sonuçlar odyometrist ve KBB uzmanları tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır. Ayrıca istatiksel veriler ve bir önceki yılla karşılaştırmalı sonuçlar verilebilmektedir.

PORTÖR TARAMALARI


 

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

  • Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
  • Gaita kültürü, (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
  • Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, Histolytica kistleri, Giardialamblia kistleri ve Helmint yumurtaları yönünden en az 6 ayda bir)
  • Boğaz ve burun kültürü (S. aureus yönünden, en az yılda bir)

TOKSİKOLOJİK TESTLER


 

Sanayide kullanılan birçok kimyasal ve metal ile bunların ara ürünleri veya farklı sektörlerde ara işlemlerde kullanılan birçok kimyasal toksik özellik taşımaktadır. Bu maddelerle ilgili kurşun ve bileşikleri (kan kurşun düzeyi, idrarda d-ALA, idrarda fenol, hippürik asit, TCA, kanda solventler, krom, çinko, kadmiyum, demir, alüminyum, bakır ve diğer toksikolojik testler yapılabilmektedir.

GÖRME BOZUKLUKLARI VE RENK KÖRLÜĞÜ TARAMALARI


 

Göz doktorumuz seyyar kapsamlı cihaz parkı ile göz muayenelerini yapmakta ve ileri inceleme gerekenleri de ilgili yerlere sevk etmektedir.

ÇEVRE ANALİZLERİ:

  • İşletmeniz için gereken birçok çevre analizi konusunda size hizmet vermeye hazırız. Bu hizmetimiz akredite kurumlar tarafından verilmektedir.
  • Su analizleri (mikrobiyolojik ve kimyasal)
  • Legionella analizi
  • Çamur analizleri
  • Endüstriyel yüzey kültürleri
  • Havada mikrobiyolojik etken analizleri
Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.