Risk Analiz Değerlendirme Raporu

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

Endüstriyel tesis ve ürünlerde mühendislik esaslı risk değerlendirmeleri yapılarak, tesis ve ürünün durumu ve ömrü hakkında malzeme, korozyon, çalışma şartları ve ömrü dikkate alınarak detaylı muayene ve değerlendirme raporu düzenlenmesidir.

Risk analizi nasıl yapılır?

Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

Tehlike ve Risk Değerlendirme Çalışmaları

A. İşe başlamada

  • İşyerinin kurulup üretime başlamasından hemen sonra,
  • İşyerinin daha önce kurulmuş ve risk analizi ve değerlendirme çalışmalarının hiç yapılmamış olması halinde,

B. Değişiklik durumunda

  • İşyerinde, iş, yer, el, teknoloji değişikliği,
  • Yeni ve ciddi bir tehlikenin ortaya çıkması,
  • Uygulamaların gözden geçirilirken yeni bir durumun tespit edilmiş olması, durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde,

C. İş kazası, meslek hastalığı, olay vb. durumunda

  • İşyerinin tamamını ya da büyük kısmını etkileyebilecek bir kaza, iş kazası, meslek hastalığı ya da olay vb. durumun meydana gelmiş olması halinde,

D. Düzenli aralıklarla

  • İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak yapılabilecektir.