Kırklareli İşe Giriş Sağlık Raporu

Kırklareli İşe Giriş Sağlık Raporu

İşveren, denetlenebilir yöntemlerle, İşveren taşeronları da dahil olmak üzere projede görevli tüm personelin, sağlık açısından işe uygunluklarının değerlendirilmesini ve bu değerlendirmenin periyodik olarak yeniden yapılmasını sağlayacaktır.

İşe başlanmadan önce bütün çalışanlara İşe Giriş Sağlık Raporu, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu almak ve saklamakla yükümlüdür.

Bulaşıcı hastalığa yakalanmış hiç kimsenin projede çalışmasına izin verilmeyecektir. İş performanslarını etkileyebilecek ilaçlar kullanan çalışanların, bunu sağlık ekibine bildirecektir.

İşveren, uzak sahalarda çalışacak olan personelinin ve İşveren taşeronlarının, istikrarsız sağlık durumlarını tespite yönelik testler de dahil olmak üzere, sahaya varıştan önce uygun sağlık testlerinden geçirilmesini temin edecektir. Uzak iş yerlerinde kalp rahatsızlığı, solunum rahatsızlığı, metabolik rahatsızlıklar ile epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıklar ve psikiyatrik rahatsızlıklar gibi istikrarsız sağlık sorunları bulunan kişilerin çalışmasına izin verilmeyecektir.

İşveren, bütün çalışanların sağlık raporu aldığından emin olmalıdır. işin özelliklerine göre ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu, portör muayenesi alınmasını sağlayacaktır. Firmamız işe giriş sağlık raporu, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu ofisimizde verilmektedir

İşveren personellerinin sağlık tahlillerini yaptırmakla yükümlüdür. bu tetkikler Akciğer grafiği, akciğer kapasite testi, duyma testi ve kan tahlilleridir. 

Herhangi bir işe başlamadan önce işveren, kişinin kendi sağlık ve emniyeti ya da işyerindeki başkalarının sağlık ve emniyeti açısından bir tehdit oluşturabilecek bilinen tıbbi ya da fiziksel bir maluliyeti veya durumu bulunan personel hakkında gerekli mevkilere bilgi verecektir.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.