Kapaklı İş Güvenliği Sağlık Raporu

Kapaklı İş Güvenliği Sağlık Raporu

Kapaklı İş Güvenliği Sağlık Raporu

Kapaklı İş Güvenliği Sağlık Raporu, iş yerlerinde çalışanların sağlık durumlarını ve işe uygunluklarını belirleyen bir belgedir. Bu rapor, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmelerine ve çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarına yardımcı olur.

Kapaklı Etik OSGB İş Güvenliği Sağlık Raporu nasıl alınır? Bu raporu almak için öncelikle Kapaklı Etik OSGB ile iletişime geçmek ve randevu almak gerekir. Randevu günü, çalışanlar Kapaklı Etik OSGB'nin anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşuna giderek gerekli tetkikleri yaptırır. Tetkik sonuçlarına göre, sağlık kurulu raporu hazırlar ve Kapaklı Etik OSGB'ye iletir. Kapaklı Etik OSGB de raporu işverene teslim eder.

Kapaklı Etik OSGB İş Güvenliği Sağlık Raporu ne kadar süre geçerlidir? Bu raporun geçerlilik süresi, çalışanın yaptığı işin risk seviyesine ve sağlık durumuna göre değişir. Genel olarak, düşük riskli işlerde raporun geçerlilik süresi 3 yıl, orta riskli işlerde 2 yıl, yüksek riskli işlerde ise 1 yıldır. Ancak bazı durumlarda, raporun süresi daha kısa olabilir. Örneğin, hamilelik, kronik hastalık veya iş kazası gibi durumlarda raporun yenilenmesi gerekebilir.
 

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.