Edirne İşe Giriş Sağlık Raporu

Edirne İşe Giriş Sağlık Raporu

İş sağlığı ve güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporunun , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yeni işe başlayacaklar ve çalışmaya devam edenler için kanun ve yönetmeliklerin belirlediği periyotlarda alınması mecburidir.

İşe giriş sağlık raporu işe girişte istenen ve yalnız bir defaya mahsus hazırlanması gereken sıradan bir evrak değildir. İşe giriş sağlık raporu aynı zamanda çalışan işin tehlike derecesine göre süreleri değişmekle beraber periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresince tekrarlanan bir sağlık raporudur. Burada unutulmaması gereken önemli husus, ilk işe girişte alınan sağlık raporunun kişinin işe uygunluğunu belirleyecek ve işe başladıktan sonra verilen periyodik sağlık raporu ile kıyaslama yapılabilecek baz sağlık raporu olacağıdır.

İşe giriş sağlık raporu tahlil ve tetkikleri gerekli olduğu durumlarda aşağıdaki kontrolleri kapsayabilmektedir ;

  • İşitme testi (Odyometre)
  • Solunum fonksiyon testi (SFT)
  • EKG
  • Akciğer filmi
  • Göz muayenesi
  • Kan grubu testi
  • İdrar tahlili
  • Tam Kan sayımı
  • Kan tetkikleri
  • Hepatit Testleri
Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.