Periyodik Sağlık Muayeneleri Nelerdir? Yenileme Süresi Nedir ?

Periyodik Sağlık Muayeneleri Nelerdir? Yenileme Süresi Nedir ?

Periyodik sağlık muayeneleri, belirli aralıklarla yapılan, çalışanların sağlık durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan fiziksel veya diğer tıbbi muayenelerdir. Bu muayeneler çalışanların sağlık durumlarının iş yerindeki potansiyel risklere göre değerlendirilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Periyodik sağlık muayeneleri, belirli meslek gruplarındaki çalışanlar için yasal olarak zorunlu hale getirilmiş olabilir. Örneğin, işyerinde tehlikeli maddeler bulunan veya özel sağlık ve güvenlik riskleri olan meslek gruplarındaki çalışanlar için periyodik sağlık muayeneleri zorunlu hale getirilmiş olabilir.

Yenileme süresi, periyodik sağlık muayeneleri için belirlenen zaman aralığıdır. Bu süre işveren tarafından belirlenebilir ve yasal zorunluluklar göz önünde bulundurularak belirlenebilir. Örneğin, belirli bir meslek grubu için yapılan periyodik sağlık muayeneleri her yıl yapılması gereken bir zorunluluk olabilir veya belirli bir süre sonra yapılması gereken bir zorunluluk olabilir.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.