Çerkezköy İşe Giriş Sağlık Raporu

Çerkezköy İşe Giriş Sağlık Raporu

İş yerlerinde fiziki yeterliliğe sahip uygun kişilerin işe alınması ve çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirlemek için işe giriş sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, 6331 sayılı kanuna göre yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş sağlık raporu olmadan iş başı yaptırılamaz.

Sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için işverene 1.120 Türk Lirası para cezası verilir. Ağır ve tehlikeli işler raporu diye geçen sağlık raporu, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kalktığından dolayı işe giriş sağlık raporu olarak adlandırılmaktadır. İlk işe girişteki sağlık muayenesi tek başına yeterli değildir, periyodik sağlık muayenelerinin de (çok tehlikeli iş yerlerinde en geç yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde en geç üç yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde en geç beş yılda bir) düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. İş yeri hekiminin tavsiyesi üzerine bu süreler kısaltılabilir. Genelde tehlikeli iş yerlerinde de iş yeri hekiminin gerek görmesi nedeni ile periyodik sağlık muayenesi yılda bir yapılmaktadır. Çerkezköy Etik OSGB olarak firma sahibinin isteğine göre, tüm çalışanları bir arada toplamak esas olmak kaydı ile iş akışını engellememek adına mobil sağlık tarama aracı ile iş yerinde de muayene ediyoruz.

İşveren çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçlarını, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludur.

İŞÇİ SAĞLIK RAPORLARI OSGB’DEN ALINIR

İş için sağlık raporu, iş yerinin hizmet aldığı ortak sağlık ve güvenlik biriminden alınmalıdır. Ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminin incelemesi ve imzası olmayan sağlık raporları geçersizdir. Çalışanlar işe başlayacağı firma tarafından bilgilendirilmediklerinden veya kafalarına göre verem savaş dispanserinden, sağlık ocaklarından, aile hekimlerinden sağlık raporu almaktadır. Fakat herhangi bir iş kazasında yada meslek hastalığında mahkemeye sunulan bu sağlık raporlarının hiç bir geçerliliği yoktur. Eğer çalışmaya başlanacak işyeri az tehlikeli sınıfta ve 10′ dan az işçi çalışıyor ise sağlık raporu aile hekimlerinden de alınabilir. İşçi sağlık raporundaki bulguların yanlış olduğunu düşünüyorsa, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere itiraz edebilir. Hakem hastaneler tarafından verilen kararlar kesindir.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.