Kimler işyeri hekimi olabilir? Nasıl olunur?

Kimler işyeri hekimi olabilir? Nasıl olunur?

İşyeri hekimliği ikinci bir görev olduğu için işyeri hekimi olmak isteyen kişinin öncelikle tıp fakültesini bitirmiş olması gerekir. Doktorluk diplomasına sahip herhangi alandan bir hekim işyeri hekimi olabilir. İşyeri hekimliğinin öncelikli şartı doktor olmak, ikincil şartı ise Bakanlığın yetkilendirdiği bir eğitim kuruluşundan işyeri hekimliği eğitimi alarak yapılacak sınavda başarılı olmaktır.

Bazı istisnalar işyeri hekimi olmak için sınav şartı aramamaktadır. Doktor olup iş sağlığı alanında ve iş sağlığı güvenliği alanında akademik olarak doktorasını vermiş olanlar, iş güvenliğinde doktor iş teftişçisi olarak asistanlık dönemi de dahil asgari 8 yıl görev yapmış olanlar ile Genel Müdürlükte asgari 8 yıl iş sağlığı güvenliği alanında çalışan hekimler sınava girmek zorunda değildir.          

Ayrıca iş ve meslek hastalıkları ana bilim dalından yan dal diploması almış olan hekimler de sınavsız işyeri hekimi olabilirler.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.