Lüleburgaz İşe Giriş Sağlık Raporu

Lüleburgaz İşe Giriş Sağlık Raporu

LÜLEBURGAZ ETİK OSGB İşe giriş sağlık raporu, işe giriş sırasında istenilen önemli bir rapordur. Kişinin sağlığının çalışacağı işe uygun olup olmadığı bu rapora göre belirlenmektedir.  Firmalara personel alırkan sağlık muayenesi yaptırmak kanunen zorunlu bir durumdur. Özellikle yapılacak işin zorluğuna ve çeşidine bağlı olarak muayeneler farklı metotlarda yapılabilmektedir. Kişiler işe girmeden önce mutlaka bu belgeleri almalı ve işe giriş sırasında ibraz etmelidir. Bu yeni yükümlülüğün amacı ise iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktır.

Sağlık raporu, Bakanlık tarafından görevlendirilen yetkili tüm ortak sağlık ve güvenlik birimi (osgb) bünyesinde bulunan iş yeri hekimlerinden alınabilmektedir. Bu iş yerine girişteki sağlık muayeneleri; kesinlikle aile hekimleri, devlet hastaneleri ya da özel hastanelerden alınmamalıdır. Bu belgelerin osgb hekimlerinden olmaması halinde herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimi işyeri hekimleri işe alınmak istenen herkesin muayenesini detaylı bir biçimde yapmaktadır.  Lüleburgaz ETİK OSGB firmalarından ETİK OSGB tüm çalışanlara osgb işe giriş sağlık raporunu sağlayabilmektedir. İş Güvenliği Firmasına bağlı iş hekimleri işe girişten sonra haftalık, aylık veya yıllık gibi süreçlerde işçilere düzenli olarak muayene yapmaktadır. Örneğin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar olarak addedilen işlerde, çalışanların bu işlere uygun olup olmadığının raporlanması zorunludur. Bu raporlama da yine OSGB’lerin görevlendirdiği iş yeri hekimleri tarafından yapılmaktadır.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.