Kapaklı İşe Giriş Muayenesi

Kapaklı İşe Giriş Muayenesi

İşyerlerinde fiziki yeterliliğe sahip uygun kişilerin istihdam edilmesi ve işçilerin yaptıkları faaliyete uygun olup olmadıklarının tespit edilebilmesi için işe giriş muayenesi yapılmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar, 6331 sayılı Kanuna göre yaptıkları faaliyete uygun olduklarını gösteren sağlık belgesi olmadan işe başlayamazlar.

Sağlık gözetimine tabi olmayan veya işe giriş muayenesi bulunmayan her çalışan için işverene 1.120 Türk Lirası para cezası kesiliyor. Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu olarak bilinen sağlık raporu, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılması nedeniyle İş Sağlığı Raporu olarak adlandırılmaktadır. İlk işe giriş muayenesi yeterli değil, düzenli sağlık kontrolleri (çok tehlikeli iş yerlerinde yılda en az bir, tehlikeli iş yerlerinde en az üç yılda bir, daha az tehlikeli iş yerlerinde en az beş yılda bir) gereklidir. Bu süreler şirket doktorunun tavsiyesi üzerine kısaltılabilir. Tehlikeli işyerlerinde yılda bir kez şirket doktorunun gerekli görmesi halinde düzenli sağlık kontrolleri yapılır. Kapaklı Etik OSGB olarak tüm çalışanlara işyerinde muayene ediyoruz

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.