Çorlu İş Güvenliği Danışmanlığı

Çorlu İş Güvenliği Danışmanlığı

Çorlu Etik OSGB‘nin sunduğu İş güvenliği danışmanlığı hizmetleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sağlayarak mevzuat gerekliliklerinin karşılanması ile sınırlı olmayıp, kuruluşlarda görev alan uzman ve hekimlerin, geniş danışman kadro ile desteklenmesi ve proje yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerin günlük operasyonlara entegrasyonu, performansın sürekli ölçümünü, takibi ve iyileştirilmesini de kapsamaktadır.

Çorlu Etik OSGB hizmetlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı merkezleri ile yürütmektedir. Ulusal mevzuat, hizmetler dışarıdan sağlansa bile, iş güvenliği danışmanlığı konularında asıl işverenleri sorumlu tutmaya devam etmektedir. Bu nedenle, riskin yönetilmesi, kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik faaliyetlere odaklanılması ve iş güvenliği danışmanlığını hizmetlerinin yönetim sistemlerinin bir parçası haline gelmesi, kritik başarı faktörleridir.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.