Tekirdağ İşe Giriş Muayenesi

Tekirdağ İşe Giriş Muayenesi

Etik OSGB Tekirdağ’daki tüm çalışanlara osgb işe giriş muayenesi sağlayabilmektedir. İş Güvenliği Firmasına bağlı iş hekimleri işe girişten sonra haftalık, aylık veya yıllık gibi süreçlerde işçilere düzenli olarak muayene yapmaktadır. Örneğin tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflar olarak addedilen işlerde, çalışanların bu işlere uygun olup olmadığının raporlanması zorunludur. Bu raporlama da yine Tekirdağ Etik OSGB'nin görevlendirdiği iş yeri hekimleri tarafından yapılmaktadır.

İşe Giriş Muayenesi Almak Zorunlu Mu?

  • İşe girişlerde alınan muayene raporlarının önemleri şu şekilde listelenmektedir:
  • Öncelikle bu işlem kanuni bir zorunluluktur.
  • Osgb sağlık raporu almadan işe giriş yapılamaz.
  • Çalışanların iş yerlerinde maruz kalacakları sağlık risklerine karşı sürekli gözetim için gereklidir.
  • İşçilerin mevcut sağlık durumlarının ve güvenliklerinin korunması ve kontrol edilmesini sağlamaktadır.
  • İş değişikliği ve yeni işe girişlerde yaptırmak zorunludur. Çünkü her işin kendisine göre farklı tehlikeleri bulunmaktadır.
  • İş, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılıyorsa işe girmek isteyen kişilerin sağlık raporu alması zorunludur.
Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.