Çorlu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Çorlu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile, Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iç donanım ve personele sahip olan ve bakanlıkça yetkilendirilen birimi ifade eder.

OSGB (ortak sağlık güvenlik birimi) en az 50 (elli) işçi çalıştırılan yerlerde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere kurulmaktadır. İşyerlerinde, en az 1 (bir) işyeri hekimi, sanayi bünyesinde iş yapılan yerlerde 1 (bir) iş güvenliği uzmanından ve diğer çalışmalar için yardımcı olmak gerekliliği göz önünde bulundurularak, çeşitli personellerden oluşmaktadır. Ortak sağlık güvenlik birimi (OSGB) yükümlülüğü, Genel Müdürlüğü taraftından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmetlerin tamamı ya da bir bölümü alınarak yerine getirilir.

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık güvenlik birimi, güvenlikli, sağlıklı bir iş ortamını oluşturmak, işin rutin akışını aksatmadan, verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına fayda katmak amacı ile;

  • İşçilerin sağlık durumlarının kontrolü
  • Çalışma ortamı durumunun kontrolü,
  • Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme işlemleri,
  • İlkyardım ve acil durumlarda müdahale,
  • Kayıtlar ve istatistikleri tutma

görevlerini ve benzerlerini uygulamak ile sorumludur. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi işyerindeki çalışma ortamının denetlenmesi için, iş sağlığını, iş güvenliğini riske edebilecek tehlikeleri düşünerek uygulayacağı her türlü engelleyici, uygulayıcı faaliyeti düzenlemektedir.
 

İşçi ve çalışanların sağlık durumlarının gözlenmesi için ortak sağlık güvenlik birimi, işçi sağlığını koruma, geliştirme gibi her türlü sağlık hizmetini vermekle yükümlüdür. OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ilkyardım ve acil durumlarda müdahale için, işyerlerinde meydana gelebilecek kaza, doğal afet gibi acil müdahale arz eden durumlarda acil durum planlarının hazırlanması, ilkyardım, acil müdahale durumlarında yapılması gerekenler hakkında organizasyonu yapar, yürütür ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

OSGB Ayrıca, 22.05.2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkyardım yönetmeliğine göre bulunması gereken, ilkyardımcı olacak kişilerin gerekli eğitimleri almasını sağlayacak organizasyonları yapar. Ortak sağlık güvenlik birimi kayıt ve istatistik bilgileri için, çalışma ortamı, işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgileri kayıt altına alır ve belgeleri muhafaza eder.

Ortak iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzmanlaşmış, profesyonel eğitim almış ekibi ile  Çorlu Etik OSGB'den bilgi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçiniz. Çorlu'da bulunan merkezimize ziyarette bulunabilir, Çorlu'da değilseniz, iletişim formumuzdan bize ulaşarak, merak ettikleriniz hakkında yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.