Tekirdağ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Tekirdağ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Tekirdağ Etik OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini deneyimli ve uzman eğitmenleri ile kaliteli ve başarı odaklı olarak sürdürüyor. 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsam ve içerik olarak daha önceki mevzuatımıza göre önemli değişikler getirmiştir. 6331 Sayılı İş sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu ile 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği  gereğince işyerlerinde gerçekleştirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerinin Bakanlıkça yetkili eğitim kurumlarından eğitim alan ve sınavda başarılı olanlara verilen sertifikaya sahip yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesini hükme bağlamıştır.

Kuruluş yılından bugüne kadar bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için eğitim etkinliklerine büyük önem veren Tekirdağ Etik OSGB eğitim kurumumuz ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim programlarının yasal dayanağı ile içerik ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Eğitim Kurumu yetki belgesi alan RİSK MED AKADEMİ iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimleri gerçekleştirmektedir.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.