Silivri İşe Giriş Sağlık Raporu

Silivri İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı yasa kapsamında işe yeni başlayacak olan personelin, işyeri hekimleri tarafından verilen sağlık raporunu almaları zorunlu kılınmıştır. İşe giriş sağlık raporunu iş yerinde staj yapacak olan personelin alması da zorunludur. Bu nedenle meslek liseleri ve üniversite öğrencileri de staj yapacakları iş yerlerine başlamadan önce normal başlayacak olan personel gibi işe giriş sağlık raporu almalıdır.

İşe giriş sağlık raporu, sağlık durumunun o işi yapmaya elverişli olduğunun belirlenmesi için alınmaktadır. Silivri Etik OSGB hizmetleri, işe girişte ana belgelerden biri olarak kabul edilen ve işçi güvenliği açısından büyük önem taşıyan işe giriş sağlık raporunun, işçi ve iş yeri güvenliği açısından büyük önem taşıdığının bilincindedir. İşe giriş sağlık raporunun doğru ve büyük bir titizlikle yapılan muayene sonucunda verilmesi gerekmektedir.

İş yeri sağlık raporu işe başlangıçta, iş değiştirildiği zaman, iş kazasından, meslek hastalıklarından ya da sağlık problemlerinden dolayı tekrarlanan işte uzaklaştırmaların ardından işe yeniden başlangıçta istenmektedir. Ayrıca işin niteliği, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin devam süresi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda işe giriş sağlık raporu alınmalıdır.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.