İş Görebilirlik Raporu

İş Görebilirlik Raporu

İşe giriş sırasında o işi yapabilme uygunluğunun belirlenmesi için gerekli olan bazı kriterler bulunur. Bu kriterlerden iş görebilirlik raporu tüm meslek grupları için zorunludur. Tercih ettiğiniz iş koluna uygun olup olmadığınızı tespit etmek için alınan bu raporla aynı zamanda kendiniz ve çevreniz için önemli riskler oluşturup oluşturmayacağınız ortaya konur. Hem fiziksel hem ruhsal anlamda kişinin yetkinliğini belirleyen bu rapora göre dilediğiniz iş kolunda rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bu rapor aynı zamanda iş hayatınızda doğru tercihler yapmanıza yardımcı olur. İş görebilirlik raporu nereden alınır sorusu oldukça merak edilen konulardan biridir. Bu rapor iş sağlığı ve güvenliği kanununda belirtildiği üzere işyeri güvenlik ve sağlık birimlerinde sorumlu olan hekimlerden alınır. Çalışacağınız iş kolunun tehlike seviyesine göre aile hekimi veya devlet hastanelerinden alınabilir. Aile hekiminden alınacak olan sağlık raporu yalnızca az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için geçerlidir. Geri kalan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda bulunan iş grupları için işyeri hekiminden onay alınması zorunludur.

İş Görebilirlik Raporunun Önemi, Geçerlilik Süresi ve Gerekli Belgeler

İş kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için iş görebilirlik raporunun alınması hayatı bir önem taşır. Çalışmak istediğiniz sektöre uygunluğunuzun tespit edilmesi, bu işin niteliklerine uygun olup olmadığınızın ortaya konulması oldukça önemlidir. Çalışma hayatının ilerleyen dönemlerinde geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşılmasını önlemek adına iş görebilirlik raporu yönetmeliği ile belirlenen kurallar çerçevesinde bu raporun alınması zorunludur. Özel hastaneler bu raporu verme yetkisine sahip değildir.