Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan Koruma Dökümanı Nedir?

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur.


Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

Patlamadan korunma dökümanı, yasal bir zorunluluktur. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasal bulunduran tüm firmaların hazırlanması gerekir. Bakanlık İş Teftiş Kurulu denetimleri incelemesinde müfettişlere gösterilmesi gerekir. Bu dokümanın yanı sıra patlama ortamında kullanılan ürünlerin yapıldığı yer için alınan uluslararası bir sertifika olan ATEX sertifikasına da sahip olmalısınız. Atex sertifikası, tehlikeli bölgede çalışanların sağlığını ve güvenliği teminat altına alması için düzenlenir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Neden Hazırlanır?

Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki çalışanların can ve mal kaybı yaşamaması için hazırlanan bir belgedir. Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması gerekir. Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD),  işletme içerisinden bulunan çalışanın  zarar görmesini engellemek ve güvenliğini korumak, iş makinelerindeki patlama riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenler yazmaktadır. Parlayıcı patlayıcı madde bulunan ortamlarda tehlikeli bölge tanımlanması ve patlamadan korunma dökümanının hazırlanması işverenin yükümlülüğündedir.

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında  Patlamadan Korunma Dokümanı bulunmayan firmalara faaliyeti durdurma ve idari para cezaları uygulanabilmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Ne Zaman Hazırlanmalıdır?

Patlamadan korunma dokümanı, iş başlamadan önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek yeniden düzenlenir. İşveren, yürürlükteki maddelere göre hazırladığı patlama riskini de içeren risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

Patlamadan Korunma Dokümanını Kimler Hazırlamalıdır?

Parlayıcı, patlayıcı gaz, toz ve buhar bulunan veya bulunması muhtemel işletmelerin tamamına Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmaktadır.

Ayrıntılı olarak sektörel ve bölgesel olarak;

 • LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,
 • Doğalgaz ihtiva eden tüm tesisler,
 • Kimyasal madde üreten ve/veya depolayan yerler,
 • Boya ve tiner imalathaneleri,
 • Elektrikli cihaz ve teçhizat imalathaneleri,
 • Boya işlemi yapılan/boyahane içeren işletmeler,
 • Ham deri imalathaneleri,
 • Akü imalathanelerinin bazı bölümleri,
 • Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ̆ imalathaneleri,
 • Kağıt fabrikaları,
 • Alüminyum, ağaç tozu ortaya çıkan işletmeler,
 • Un, şeker, nişasta fabrikaları,
 • Yem ve tahıl fabrikaları,
 • Kömür tozu ihtiva eden tüm işletmeler.