Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer sağlık personeli görevlendirilmesi özellikle tehlikeli türde sayılan işletmeler için oldukça önemli ve yasalarca zorunlu hale getirildiği görülüyor.

Diğer sağlık personeli kavramı iş güvenliği yasasının iyice yerine oturması ile birlikte son dönemde işletmelerde sıklıkla kullanılan bir kavram haline geldiği görülüyor. Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekiyor. Eğer işletmelerde tam süreli bir işyerimi hekimi görevli ise diğer sağlık personelinin görevlendirme zorunluluğu bulunmuyor.

Fakat buna rağmen iş yeri sağlığının kaliteli ve profesyonelce sunulması için çok sayıda çalışana sahip işletmeler diğer sağlık personeli görevlendirmelerinin yapıyorlar. Bu sayede hem denetim hem de sağlık faaliyetleri daha hızlı ve etkili bir şekilde ilerliyor. Diğer sağlık personeli olarak görev almak için belirli şartları taşımam ve gerekli eğitimi almak gerekiyor. Alanı ile ilgili 5 yıllık iş tecrübesine sahip olan kişiler arasından diğer sağlık personeli eğitimini tamamlayanlara belge almaya hak kazanıyor

Diğer Sağlık Personeli Nedir?

İş sağlığı konusunda son dönemde yaşanan gelişmelere ve yasal çerçeve şile birlikte diğer sağlık personellerinin çalışma zorunluluğunun getirilmesi ile birlikte diğer sağlık personeli nedir sorusu hem işletmelerde hem de vatandaşlar arasında yoğun bir şekilde sorulduğu görülüyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal prosedür doğrultusunda planının yapılması, değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesi noktasındaki iş ve sorumlulukları işyeri hekimi ile birlikte ve onların denetiminde sağlayan, yaptıkları işlerle ilgili verileri toplayan ve gerekli kayıtları tutmak amacıyla görev yapan personellere diğer sağlık personeli deniyor.

Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu

İşyerlerinde diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu işyeri hekimlerine göre değişiklik gösteriyor. Bu anlamda tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işletmelerde diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu bulunmuyor. Fakat tam zamanlı iş yerimi hekimi yok ise yasalarca belirlenen kriterler doğrultusunda tehlikeli iş yeri statüsünde olan işletmeler 10 ve daha üzeri işçi çalıştırıyorsa diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu bulunuyor. Eğer işletmeler bu zorunluluğa uymamaları durumunda ise çalıştırmadıkları her diğer sağlık personeli statüsündeki kişi başına aylık 2500 TL ceza ödemek zorunda kalıyorlar. Son dönemde işletmelerin daha bilinçli bir yapıya bürünmesi ile birlikte diğer sağlık personeli çalıştırma sayısında önemli bir artış yaşandığı görülüyor.