İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri hekimliği sanayileşen iş hayatının getirdiği sağlık problemlerini minimize etmek, olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak ve sorun vuku bulduğunda gerekli müdahaleleri, sağlık kontrollerini ve tedavi süreçlerini yerine getirmek için sunulan modern hizmetlerden birisidir.

İşyeri hekimliği başlı başına özel bir çalışma alanı olarak değerlendirilmekte olup, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli ve işyeri hekimliği gibi alanlarla entegre olmuş şekilde yürütülmektedir.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.