Tehlike Sınıflarının Belirlenmesi ve İncelenmesi

İşyerleri, çalışma alanlarına göre belli tehlike sınıflarına ayrılır. Böylece alınması gereken önlemleri sınıflandırmak ve çalışmalarını gerçekleştirmek daha kolay olur. Tehlike sınıfları 3 adettir; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli.

Tehlike sınıflarının belirlenmesinde NACE kodu denilen bir prosedür baz alınır.

NACE kodu nedir?

İşyerlerinin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlenmesi belli bir kodlama sistemi ve oluşturulan liste ile belirlenir. Bu sistem NACE olarak adlandırılır. Avrupa’da ekonomik alandaki çalışmalarla ilgili istatistiklerin üretimi ve genişletilmesi amaçlanan bu başvuru kaynağının Türkçe açılımı; Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması olarak geçmektedir.  Faaliyet alanlarına göre işyerlerine altı haneli bir kod verilir. Firmanın SGK sicil numarasındaki 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Rakamları o firmanın nace kodunu oluşturur. Nace kodunuzu öğrenmenin bir diğer yolu da üyesi olduğunuz ticaret odasının sitesinde sicil kayıtları başlığı altında yer alması gereken arama kriterlerini kullanarak firma detay bilgilerinden kodunuzu araştırmaktır. Kodunuza ulaşamadığınız takdirde muhasebecinize danışabilir veya firmamızdan yardım alabilirsiniz.

Nace kodu yüzeysel bir şekilde hazırlanmış bir liste değildir. İş güvenliği açısından tehlike sınıflandırılmasına temel sağlamak amacı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanmıştır ve kontrolü, düzenlemesi gerçekleştirilmektedir.

Tehlike Sınıflarının İncelenmesi

Çok tehlikeli sınıfına ait iş yerleri, inşaat, maden, tersane gibi işlerin yapıldığı işyerlerinden oluşmaktadır. Bu sınıfta görev alması gereken iş güvenliği uzmanının A sınıfı bir uzman olması gerekmektedir. Eğer bu işyerlerinde birden fazla uzmanın çalışma durumu varsa sadece tek bir uzmanın A sınıfına ait uzmanlığının olması yeterlidir.

Tehlikeli sınıfına ait işyerleri; imalat, kesme, boyama, servis gibi işlerin yapıldığı işyerlerinden oluşmaktadır. Burada görev alacak iş güvenliği uzmanının B sınıfı iş güvenliği olması şarttır.

Az tehlikeli sınıfına giren işyerleri; büro hizmetleri, gıda, perakende alışveriş yerleri gibi firmalardan oluşmaktadır. Bu sınıfa ait uzmanın C sınıfında olması yeterlidir.

İş güvenliği uzmanlığı sınıfları

İş güvenliği uzmanlığı belgesi ilk alındığında C sınıfından işe başlanmaktadır. İş güvenliği oldukça titiz işlenmesi gereken bir uzmanlık gerektirdiğinden deneyim ve tecrübe önemlidir. Bu nedenle C sınıfı uzmanları 3 yıl tecrübe kazanıp çalıştığını belgeledikten sonra tekrar bir eğitim ve sınav ile B sınıfı uzmanlığına yükselmeye hak kazanırlar. B sınıfı uzmanları da 4 yıllık çalışma süreçlerini belgeledikten sonra yine eğitim ve sınav ile A sınıfına yükselebilmektedirler.

Tehlike sınıfı nasıl hesaplanır?

SGK tarafından 1’den 12’ye kadar belirlenen işyeri tehlike aralıkları mevcuttur. İşyerinin hangi aralıkta olduğu belirlendikten sonra bunun bilgisi SGK’ya bildirilir. Hesaplama formülünde tehlike aralığı yerine konularak işveren iş kazası ve meslek hastalığı prim oranı tespiti yapılır.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.