Çorlu İş Sağlığı ve Güvenliği

Çorlu İş Sağlığı ve Güvenliği

Çorlu Etik İSG, Çorlu bölgesindeki işletmelerin iş yerindeki sağlık ve güvenliği konularını kapsar. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinde çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlıklarını korumak için alınan önlemlerdir. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerindeki çalışma ortamının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi, iş kazalarının önlenmesi ve meslek hastalıklarının belirlenmesi amacıyla uygulanır.

Çorlu Etik İSG, yasal yükümlülükler dahilinde uygulanır ve işletmeler tarafından zorunlu olarak uygulanması gereken bir konudur. İşletmeler, iş yerindeki sağlık ve güvenliği konularında belirli standartları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmelidir. İşletmeler, iş yerindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin risk değerlendirmelerini yapmalı ve iş yerindeki sağlık ve güvenliğe ilişkin önlemleri almalıdır.

Çorlu Etik İSG, işletmelerin verimliliği ve kârlılığını artırmakla birlikte, işçilerin de sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar. İşletmeler, iş sağlığı ve güvenliği konularında uygun ortamı sağlamalı ve işçilerin sağlıklarını korumalıdır. Ayrıca, işletmeler, iş kazalarını önlemek ve meslek hastalıklarını belirlemek için periyodik sağlık muayeneleri düzenlemelidir.

Çorlu Etik İSG, Çorlu bölgesindeki işletmelerin iş yerindeki sağlık ve güvenliği konularında destek ve hizmet sunan Orta Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafı

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.