Acil Eylem Planı (Alınacak Önlemler Nelerdir)

Bir sivil savunma terimi olan acil eylem planı, OSGB hizmetlerinde işyerinin afetlerde oluşacak acil durumlara karşı alacağı önlemleri içerir. Deprem veya yangın anında işyerinin güvenli olarak nasıl terk edileceğini, can güvenliğini sağlamak için yapılacak şeyler ve olası yaralanmalarda yapılacak ilk yardım acil eylem planı içerisinde yer alır.

Bazen patlama bazen ise yangın gibi olumsuz durumlarda gerekli yangınla mücadele eğitiminin yapılabilmesi için işyerlerinin hazırda daima acil eylem planının bulunması gerekir. Çok katlı binalarda yangından tahliye veya deprem anında savunma pozisyonları acil durumlarda hayat kurtardığı için, üzerinde önemle durulması gereken detaylardır.

Acil Eylem Planı Nedir?

Acil durumlar için önceden hazırlanan acil eylem planı nedir? Acil eylem planı hem mal hem de can güvenliğinin sağlanması için acil durumlarda yapılan tahliye, ilkyardım ve görev dağılımını içeren kapsamlı bir plandır. Öncelik can güvenliğini sağlamak olduğu için tahliye faaliyetlerinin sivil savunma tatbikatlarında mutlak tecrübe edilmiş olması gerekir.

Acil eylem planı işyerlerinin iş güvenliği bakımında kanuni olarak da gereken bir şeydir. Yapılacak denetimlerde acil eylem planı olmayan işyerlerinin ceza-i müeyyidesi olmaktadır. Bu yüzden iş güvenliği kapsamında acil eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmak üzere belirli aralarla tatbik edilmelidir. Acil durumların ne zaman ortaya çıkacağı belli olmaz.

Günümüzde yaşanan işyeri facialarındaki can kayıplarının gerekli acil eylem planları yapılmamış işyerlerinde yaşandığı görülmektedir. Özellikle yangın anında başlangıçta yapılabilecek en küçük bir müdahalenin, telafisi imkansız zararların önüne geçeceği bilinmelidir. Acil durumlarda yapılacak tahliyelerin de can kayıplarını minimize etme noktasındaki katkısı tartışılamaz. Bu yüzden acil eylem planının ihmal edilmemesi, hazırlanmasından ziyade uygulama mantığının tüm çalışanlara tatbik ettirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil Eylem Planı Geçerlilik Süresi?

Peki kapsamlı bir şekilde hazırlanan ve işyerlerinin güvenliğini doğrudan ilgilendiren acil eylem planı geçerlilik süresi ne kadardır?

Acil durumların yaşanması halinde ortaya çıkan aksiliklerin plana dahil edilmesi için acil eylem planı olağanüstü durumlarda yenilenebilmektedir. Acil durumlarda yetersiz kalan uygulamaların ara değerlendirilmesi yapılıp plana dahil edilmesi hayati önem taşır. İkinci bir ihmal daha büyük zararlara neden olabilir.

Acil eylem planı geçerlilik süresi aslında işyerlerinin tehlike sınıfıyla ilgili bir zamanlama anlamı taşımaktadır.

  • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin acil eylem planlarının en geç 2 yılda bir yenilenmesi gerekir.
  • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinin acil eylem planlarının en geç 4 yılda bir yenilenmesi gerekir.
  • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin acil eylem planlarının en geç 6 yılda bir yenilenmesi önemlidir.

Acil Eylem Planını Kim Hazırlar?

İşyerlerinin güvenliği için gerekli acil eylem planını kim hazırlar, kimler iştirak eder ve görev dağılımı nasıl yapılır bakalım.

Acil eylem planı iş güvenliği uzmanının rehberliğinde işyeri sahiplerinin, yetkili kişilerin veya birim amirlerinin katılımıyla genel-kapsamlı bir şekilde hazırlanır. İşyerinin tahliye şartlarını en iyi bilen personel de bu hazırlama sürecine dahil edilebilir.

Acil durumlarda izlenecek yol haritasının olduğu acil eylem planında görev yapacak kişilerin çok önceden hazırlanması gerekir. Acil durumlarda arama kurtarma faaliyetlerine kullanılacak personel, insanların işyerinden tahliyesi ve kontak için görev alacak personel, yangınla mücadele eğitimi alarak yangına müdahale edebilecek personel ve yaralanmalarda uygulanacak ilk yardımı yapacak personel acil eylem planının parçalarıdır.

  • Acil eylem planında;
  • İşyerinin açık adresi
  • Hazırlayanların isimleri
  • Olası acil durumlar
  • Sınırlandırıcı ve önleyici önlemler
  • Müdahale ve tahliye adımları yer almaktadır.
Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.