Tekirdağ İş Güvenliği

Tekirdağ İş Güvenliği

İş yerlerinde konum ne olursa olsun güvenlik ile sağlık her daim ön planda tutulmak zorundadır. Bu noktada da işçi güvenliğin çok daha sistemli bir konuma entegre edilmesi adına belli başlı görev seçimleri ile görev dağılımları gerçekleştirilmektedir. Bu görev dağılımları içerisinde iş güvenliği uzmanı ve uygulaması gereken sorumluluklarının bir hayli önemi vardır. Zira, çalışanların belki de hayatlarını kurtaracak olan pek çok kontrol, iş güvenliği uzmanı tarafından yapılmak zorundadır. İşçilerin iş yaşantısı esnasında bir nevi rehberlik görevini üstlenen iş güvenliği uzmanı, bu doğrultuda da üzerinde düşen bütün sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek zorundadır. Bu sebepten dolayı da iş güvenliği uzmanlarının genel görev ve sorumluluklarına değinmek isteriz.

Az önce de belirtmiş olduğumuz üzere, iş yerini uzmanı temel görev olarak rehberliği esas alıp o şekilde hareket etmek zorundadır. İş yerlerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak olan değişiklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı ve kullanılacak maddelerde dahil olmak üzere mevcut işin planlanması, organizasyonu, uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, kullanımı, test edilmesi gibi hususların işçi güvenliği mevzuatına ve genel kurallarına uygunluğunun olup olmadığına dair işverene bilgilerde ve önerilerde bulunmak zorundadır. Tüm bunların yanı sıra iş sağlığı ile ilgili alınması gereken genel tedbirlerin bu uzman tarafından işverene yazılı olarak gönderilmesi de, resmi zorunlulukların pekişmesini destekleyecektir

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.