Çorlu İşyeri Hekimliği

Çorlu İşyeri Hekimliği

Çorlu Etik OSGB İşyeri Hekimliği, Çorlu bölgesindeki işletmelerin ve çalışanlarının sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hizmet veren bir işyeri hekimliği hizmetidir. Çorlu Etik OSGB İşyeri Hekimliği, işverenlerin iş yerindeki çalışanlarının sağlık durumlarını değerlendirmelerine, iş yerindeki sağlık ve güvenlik standartlarının belirlenmesine, iş yerinde oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenebilmesine yardımcı olur. Ayrıca, Çorlu Etik OSGB İşyeri Hekimliği, iş yerinde yapılan periyodik sağlık muayeneleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının takibi, sağlık ve güvenlik eğitimleri ve benzeri hizmetler sunar.

Çorlu İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yetkilendirilmiş mühendis, mimar ve teknik elemanlar.

Çorlu İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Doktorlarımızın, işyerinizde iş sağlığı denetimleri ve çalışanlara işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapar.

Çorlu Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil Sağlık Hizmeti

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Bu Kapsamda çalışan personeller için mobil sağlık hizmeeti sunmaktayız.

Çorlu Acil Durum Planı

Acil Durum Planı

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması sağlamaktadır.